Download PDF

Sprog og dialekter i Sydslesvig: Definitioner

Sydslesvig er et område der rummer mange forskellige sprog, dialekter og blandingssprog.

Tysk

Højtysk eller standardtysk er det officielle sprog, svarende til rigsdansk.

Plattysk/nedertysk

Den nordtyske dialekt (Plattdeutsch, Niederdeutsch). Dialekten spiller i dag ikke nogen stor rolle i samfundet mere, men det regionale nordtyske sprog indeholder nogle ord og vendinger fra dialekten.

Dansk

Det danske mindretals officielle sprog. Dansk er altså ligesom frisisk et anerkendt mindretalssprog i Slesvig-Holsten.

Sydslesvigsk/sydslesvigdansk

Den form af dansk som tales af mange danske sydslesvigere. Sydslesvigsk/sydslesvigdansk er påvirket af tysk mht. udtale, bøjning, ordforråd, syntaks. Blandingssproget er en konsekvens af den dansk-tyske tosprogethed i området og anses af mange sydslesvigere som en værdifuld del af deres identitet som mindretal. Om Sydslesvigsk i øvrigt se artiklen ”Sydslesvigsk – et nyt dansk sprog.”
https://www.berlingske.dk/samfund/sydslesvigsk-et-nyt-dansk-sprog
(Sydslesvigdansk og artiklen ”Sydslesvigsk – et nyt dansk” indgår desuden i materialet om sprogdebatten i Sydslesvig)

Sønderjysk

Oprindelig dansk dialekt i Sydslesvig. Spiller i dag ingen rolle i området.

Frisisk

Et mindretalssprog der tales af det frisiske mindretal i den nordvestlige del af Sydslesvig. Frisisk er ligesom dansk et anerkendt mindretalssprog i Slesvig-Holsten.

Vi vil gerne rette en stor tak til begge fonde, Undervisningsministeriet og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig for deres støtte.

Hjemmesiden er optimeret til nyeste version af følgende browsere: Chrome, Firefox, Safari og Edge.