DET DANSKE SPROG I FORANDRING

Undervisningmateriale

Her på siden finder du link til undervisningsmaterialet til filmene.

Dansk sprog gennem tiden (varighed: 6:22 min):

Filmen fokuserer på hvordan dansk har forandret sig gennem tiden, eksemplificeret ved navngivning, forandring i brugen af bande- og skældsord, brug af emojier, indflydelsen fra andre sprog, både historisk (latin, tysk) og aktuelt (engelsk) samt nationalismen.

Undervisningsmaterialet til denne film fokuserer på de forandringer som synet på dansk er gennemgået i løbet af tiden, fra nationalromantikken og dets syn på dansk sprog som kerneelement i det at være dansk til 1930’ernes kulturkamp (eksemplificeret ved Poul Henningsens digt ’For mig er sprogets klang’) og Benny Andersens ’Verdensborger i Danmark’ som udpeger de mange ord som dansk har optaget fra andre sprog.

Gamle og nye dialekter i Danmark (varighed: 16:42 min):

Denne film fokuserer på sønderjysk som eksempel på en indfødt dansk dialekt og på multietnolekt som kan betegnes som ny dialekt, der primært opstår i de danske storbyer. Omdrejningspunktet er unge der reflekterer over deres brug af dialekt og multietnolekt.

Undervisningsmaterialet til denne film rummer opgaver både i forhold til arbejde med de traditionelle dialekter og dansk multietnolekt.  Udgangspunktet i brugen af dialekt og multietnolekt i litterære værker, musik, reklamer og film, men også både talt og skrevet dialekt i det offentlige rum i øvrigt.

Dansk på Færøerne (varighed: 13:29 min):

Denne film belyser unge færingers forhold til og brug af dansk og færøsk og italesætter spændingsfeltet mellem sprog som redskab til kommunikation og sprog som udtryk for identitet.

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i de sproglige forhold på Færøerne inkl. sprogdebatten og sprogpurismen samt sproglige normer og udpeger desuden en række færøske spille-, kort- og dokumentarfilm som kan bruges i forbindelse med disse emner.

Dansk i Tyskland. Det danske mindretal (varighed: 10:49 min):

Denne film belyser samme aspekter som filmen om dansk sprog på Færøerne, men nu med udgangspunkt i det danske mindretal i Sydslesvig. Undervisningsmaterialet om Sydslesvig fokuserer på den historiske sprogkamp og den aktuelle sprogdebat i det danske mindretal der centrerer sig omkring identitetsspørgsmålene, hvor dansk man skal være og hvor godt dansk man skal tale for at være en fuldgyldig del af det danske mindretal.

Ikke kun dansk. Sprog og migration (varighed: indsæt minuttal):

Filmen belyser sprog i møde med et nyt land og en ny kultur. Fokus ligger dels på de danskere, der rejste UD og dels på de mennesker fra andre dele af verden, der rejste IND. Mere konkret handler det om udvandrere til USA og Argentina og om indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark. Sprogmøde, sprogtilegnelse og sproglig korrekthed er emner der går igen i begge perspektiver på migration – både udvandring fra og indvandring til Danmark. Samtidig er der fokus på det oprindelige sprog – bibeholdes det, eller er det under afvikling?

Undervisningsmaterialet tager til dels udgangspunkt i sprogets funktion som kommunikationsredskab og sprog som markør af kulturelt tilhørsforhold, til dels i sproglige problemstillinger omkring tilegnelsen af dansk.

Vi vil gerne rette en stor tak til begge fonde, Undervisningsministeriet og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig for deres støtte.

Hjemmesiden er optimeret til nyeste version af følgende browsere: Chrome, Firefox, Safari og Edge.