Download PDF

Fakta om Færøerne

Nedenstående er uddrag af artiklen ”Rigsfællesskabet” fra Faktalink

Af cand.scient. Jesper Samson, iBureauet/Dagbladet Information. Juni 2016. Opdateret af cand.scient. Jesper Samson, Bureauet, august 2019.

Hvad er Færøerne? 

Færøerne består af 18 øer og ligger i det nordlige Atlanterhav cirka midtvejs mellem Norge og Island. Færøernes areal er på cirka 1.400 km², hvilket er en smule større end Lollands areal. Der bor cirka 50.000 mennesker på Færøerne, hvoraf de 20.000 bor i hovedstaden Torshavn.

Færingerne taler færøsk, som er nært beslægtet med islandsk. Foruden færøsk er dansk også officielt sprog, og det er obligatorisk andetsprog fra 3. klasse i færøske skoler. Dansk benyttes dog kun sjældent til daglig.

Ifølge denstoredanske.dk’s opslag “Færøerne – økonomi” (…) er Færøerne et velstående samfund, hvis økonomi er stærkt afhængig af fiskerierhvervet. I 2010 udgjorde fisk og fiskeprodukter ca. 91 % af eksporten. Landet modtager bloktilskud fra Danmark, som i 2015 var på 650 mio. kr.

Færøerne har en hjemmestyreordning inden for rigsfællesskabet. Parlamentet kaldes for Lagtinget, mens regeringen kaldes Landsstyret og ledes af lagmanden. Færøerne er ligesom Grønland ikke medlem af EU, men har indgået en fiskeri- og handelsaftale med EU. Færøerne har to folkevalgte repræsentanter i det danske folketing. (…)

Projektet ”Det danske sprog i forandring” har til formål at inspirere til arbejdet med det danske sprog, som det udfolder sig og udvikler sig både indenfor og udenfor Damarks grænser.

Undervisningsmaterialet kan findes på Materialeplatformen og på hjemmesiden https://dansk-sprog-i-forandring.dk/, og er således frit tilgængelig for alle. Materialet omfatter fem korte film og undervisningsmateriale i tilknytning til filmene.

Hvad betyder hjemmestyre-/selvstyreordningerne?

”Hjemmestyre- og selvstyreordningerne betyder, at de grønlandske og færøske myndigheder varetager en lang række sagsområder, herunder de offentlige finanser, og de kan løbende overtage yderligere sagsområder.

På Statsministeriets side om rigsfællesskabet (se kilder) hedder det om rigsfællesskabet, at ”Færøerne og Grønland er dele af det danske rige. På grund af områdernes særlige nationale, historiske og geografiske forhold har de en udvidet grad af selvstyre. Med hjemmestyre-/selvstyreordningerne har de færøske og de grønlandske myndigheder fået mulighed for selv at beslutte at overtage ansvaret for en række sagsområder.” Dog kan følgende områder ikke overtages af de (…) færøske myndigheder: statsforfatningen, statsborgerskab, Højesteret, udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt valuta- og pengepolitik.

Færinger har automatisk dansk indfødsret, også kaldet statsborgerskab. (…)”

Rigsfællesskabet

Færøerne og Grønland er dele af det danske rige. På grund af områdernes særlige nationale, historiske og geografiske forhold har de en udvidet grad af selvstyre.

Med hjemmestyre-/selvstyrestyreordningerne har de færøske og de grønlandske myndigheder fået mulighed for selv at beslutte at overtage ansvaret for en række sagsområder. De færøske og de grønlandske myndigheder har således ansvaret for at lovgive for og administrere de områder, der overtages, og har et selvstændigt økonomisk ansvar for opgavernes løsning. Staten yder årligt et generelt økonomisk tilskud til Færøerne og til Grønland.

Færøernes hjemmestyre blev etableret i 1948 (…). I 2005 blev Færøernes muligheder for at overtage yderligere sagsområder udvidet væsentligt (…).

Overordnede spørgsmål om hjemmestyre-/selvstyreordningerne hører under Statsministeriet.

De enkelte ministerier varetager behandlingen af sager vedrørende Færøerne og Grønland svarende til deres danske ressortområde. (…).

https://www.stm.dk/_a_1602.html

Vi vil gerne rette en stor tak til begge fonde, Undervisningsministeriet og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig for deres støtte.

Hjemmesiden er optimeret til nyeste version af følgende browsere: Chrome, Firefox, Safari og Edge.