Download PDF

Må man tale dialekt på Folketingets talerstol?

I dag møder vi i begrænset form dialekter i det offentlige rum. Det gælder eksempelvis i Folketinget, hvor det i dag er sjældent at møde politikere, der taler dialekt. Dette forhold kommenter artiklen ”Det er slut med dialekter i folketinget” (Kristeligt Dagblad, 7.dec 2019 (opdateret 2.april 2020.) på. (https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/det-er-slut-med-dialekter-i-folketinget)

Opgaver

Hvilke holdninger kommer til udtryk i ”Det er slut med dialekter i folketinget”, hos de eksperter, der udtaler sig, dvs. Christian Kock (professor emeritus i retorik) og Pia Quist (lektor på Institut for nordiske studier og sprogvidenskab ved KU)?

Hvilke holdninger kommer til udtryk hos de politikere, der optræder i artiklen?

Eva Kjer Hansen (V)?
Bjarne Laustsen (S)?
Christian Mejdahl (V)?

Diskuter, hvad jeres egne holdninger er til brug af dialekter i Folketinget og andre steder, hvor man møder det officielle Danmark? Tag stilling til de synspunkter der kommer til udtryk i artiklen.

Hvilke fordele kan der være ved den sproglige ensartethed?
Hvad kan vi evt. miste ved tabet af dialekterne?

Hør politikerne Eva Kjer Hansen (V), Anni Matthiesen (V) og Carsten Hansen (S) bruge deres oprindelige dialekt på dr.dk (https://www.dr.dk/nyheder/politik/video-hoer-politikernes-oprindelige-dialekter). Hvad ville I synes om at dialekter af den karakter blev brugt på Folketingets talerstol? Ville det begrænse jeres forståelse af hvad der blev sagt? Ville det få indflydelse på hvor seriøst I tog politikernes synspunkter?

 

Vi vil gerne rette en stor tak til begge fonde, Undervisningsministeriet og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig for deres støtte.

Hjemmesiden er optimeret til nyeste version af følgende browsere: Chrome, Firefox, Safari og Edge.