Download PDF

Å synnejysk… (På sønderjysk)

Sønderjysk har vist sig at være den nok mest levedygtige af Danmarks gamle dialekter og markerer sig i mange sammenhænge.

 

Æ Synnejysk Forening 

Gå ind på hjemmesiden for ”Æ synnejysk Forening”, hvor alt er skrevet på sønderjysk. https://synnejysk.dk
Undersøg hjemmesidens indhold. Hvad er foreningens selvforståelse, og hvad betyder det at dens sprog udelukkende er sønderjysk?
Prøv at oversætte dele af indholdet til standarddansk. Hvor giver de især vanskeligheder?
Prøv også at oversætte en eller flere af de sange på sønderjysk, som ligger på hjemmesiden (Synnejysk kultur/sange å synnejysk/Martin N. Hansen)
Initiativet til foreningen blevet taget af den dengang 27-årige Erik Haase. Om baggrunden for initiativet se:

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE3306491/%C3%86-Synnejysk-Forening-Til-kamp-for-s%C3%B8nderjysk/

Drøft, hvordan I vurderer et sådant initiativ og en hjemmeside skrevet udelukkende på dialekt.  Hvilken betydning kan den have for det sønderjyske sprog og dets status og udbredelse? Hvordan er appellen til unge mennesker?

Kommunale råd på sønderjysk

I julen 2018 valgte Tønder kommune at sende gode råd ud til borgerne på denne muntre vis:

8 december 2018·

Fra ålle wos te ålle jer! 🎁

Kik mæ i Tynne Kommuns ajventskalende, wo vi komme mæ goj raj te, hvodan do ka få en gemytle juel å et glant nyå. 🎄🎉

Fra alle os til alle jer!

Kig med i Tønder Kommunes adventskalender, hvor vi kommer med gode råd til, hvordan du får en hyggelig jul og et godt nytår.

1.advent: https://www.youtube.com/watch?v=ZQvlSOew9Ng

2.advent: https://www.youtube.com/watch?v=ZVO4mEYWB4o

3.advent: https://www.youtube.com/watch?v=sKdHQt-zUHg

4.advent: https://www.youtube.com/watch?v=sKdHQt-zUH

Opgaver

Overvej, hvorledes det virker at kommunen vælger at henvende sig til borgerne på denne måde? Hvad betyder det humoristiske lag (den velartikulerede og korrekte ”oversætter” m.m.?)

Hvad siger det om det sønderjyske sprogs status i lokalsamfundet og i medierne, at Tønder Kommune vælger denne form?

Er der grænser for, hvilke emner der kan formidles således? De fleste ville nok være enige om at det ville være upassende med regional eller kommunal Corona-information på denne vis. Hvorfor? 

Steffen Schulz: Corona i synnejysk børnehøjde

Opgaver

Under coronakrisen blev sangen ”Corona i synnejysk børnehøjde” af Steffen Schulz fra Løgumkloster, 17.marts 2020, meget populær (https://www.youtube.com/watch?v=M9uNjoaijmg)

Lyt til sangen og overvej hvad dens store popularitet kan skyldes, og hvordan det kan hænge sammen med det forhold at den er på sønderjysk.

Hvis der var tale om officiel corona-information, ville de fleste opfatte det som besynderligt og upassende, hvis den i lokalområdet blev formidlet på sønderjysk. Hvorfor gælder det angiveligt ikke sangen her?

I sangen findes særlige sønderjyske gloser og vendinger som ”bom” (=slik) og ” Sinne mæ æ vinne” (= slap af/tag det roligt/ro på). Mange danskere vil ikke forstå betydningen, men det har ikke forhindret de utallige visninger og delinger af videoen. Måske snarere tværtimod? Hvad kan grunden til det være?

Læs den sønderjyske tekst og oversæt den til rigsdansk, således som det er sket her med første strofe:

”Hvad er det, der gør,
at vi ikke må ses ligesom før?
Vi ved det ikke rigtigt; det er derfor, vi spørger.
Hvorfor er det, at vi ikke må røre ved hinanden,
når det nu er det, vi er vant til?”

Hvad sker der med oplevelsen af teksten når den sønderjyske dialekt fjernes?

Nedenfor ses den originale sønderjyske tekst:

1.
Hva æ det det gør,
Vi it må ses lisom før?
Vi væ et it richte,
det derfor, vi spør
Hvorfor æ det,
Vi it må røe væ æ nan
Når det nå æ de, vi æ von tæ.

2.
Vi prøve å  forstå,
Hvorfor vi it må gå
Tæ spejde, tæ bol,
Å det vi ejsen ska nå
Nå æ vi hæ hjem
Daww ætte daw
Å vi mangle olle æ makkere

3.
Vi æ, hvor vi æ
Det ka å må vi it lav om
Selvom moe å far
De æ li væ å vælt om
Vi ka drøm om æ skol
Å om å dyrk en masse sport
Men vi æ, hvor vi æ,
å det er godt nok.

4.
En tue æwe æ græns
For å kom æ lidt langs
Må vi no hæt mæe,
Inne Harribo-bams
Hvor læng ska de gå,
Før vi igen ka få
Bland-selv-bom for 4 kr. væ Calle?

Mælk å papir
Tæ vær gang do ska ski>
Blev rævn af æ hylle,
Hva fan sket det der?
Hvorfor vinte de it,
Dæ æ en daw å morn
Hvor ålle ting æ tibach?

5.
Vi æ, hvor vi æ
Det ka å må vi it lav om
Selvom moe å far
De æ li væ å vælt om
Vi ka drøm om æ skol
Å om å dyrk en masse sport
Men vi æ, hvor vi æ,
å det er godt nok.

6.
Sinne mæ æ vinne,
Det gæ jo nok ål sammen
Sålæng vi stæ sammel
Så væe vi ålle gammel.

7.
Vi æ, hvor vi æ
Det ka å må vi it lav om
Selvom moe å far
De æ li væ å vælt om
Vi ka drøm om æ skol
Å om å dyrk en masse sport
Men vi æ, hvor vi æ,
å det er godt nok.

8.
Vi æ, hvor vi æ
Det ka å må vi it lav om
Selvom moe å far
De æ li væ å vælt om
Vi ka drøm om æ skol
Å om å dyrk en masse sport
Men vi æ, hvor vi æ,
å det er godt nok.