Download PDF

Multietnolekt i lyrik, musik og film

Yahya Hassan: Ghettosprog og lyrik

Yahya Hassan har haft en særlig rolle i den danske litteratur, også som fornyer af det litterære sprog. Det gælder ikke mindst det afsluttende digt i den første digtsamling fra 2013: LANGDIGT.

Digtet lever op til sit navn: Det er på 35 sider og som resten af digtene i samlingen uden punktum og udelukkende skrevet med versaler. Her leger Hasan bevidst med sproglige træk fra det ”ghettosprog”, han kender fra Århus Vest.

Opgaver

Undersøg hvordan Yahya Hassan leger med træk fra ghettosproget i LANGDIGT. Optræder der elementer fra nedenstående oversigt over karakteristiske træk ved multietnolekt?

Hvilken rolle spiller det, at LANGDIGT netop er langt. Perspektiver her til undervisningsfilmen ’Gamle og nye dialekter i Danmark’. Daniel Johari (24-årig dansk/iransk ingeniørstuderende fra Rødovre) beskriver her multietnolekt som et sprog der flyder uden ophold, næsten som en form for bevidsthedsstrøm. ”Vi taler ikke sådan med kommaer og punktummer og sådan noget…Vi taler bare sådan hurtigt, ligesom jeg gør nu. Så den fortsætter bare ud i en lang dur, så den stopper egentlig ikke, før jeg vil have den til at stoppe – punktum!” (10.09-10.18)

Er der ligheder mellem formen i LANGDIGT og den beskrivelse, som Daniel Johari giver?
Hvad er virkningen af, at Yahya Hassan leger med forskellige sproglige udtryk og f.eks. skifter mellem ”JEG” og ”MIG”?

Inddrag i den sammenhæng uddraget af Anne-Marie Mais tale til Yahya Hassan ved en prisoverrækkelse 26. sept. 2014. Bemærk samtidig Yahya Hassans svar til et spørgsmål fra en tilhører til arrangementet i Vollsmose 26. nov. 2013. Her unddrager han sig i vid udstrækning fortolkning af digtets sproglige særpræg. Det betyder dog ikke at man som læser skal afholde sig fra at analysere og fortolke.

Yahya Hassan: ”Det er din fortolkning hvis du føler at MIG og JEG er noget, der spiller op til hinanden, så du ved, det er lidt svært at svare på et fortolkningsspørgsmål. Men grunden til, at jeg har skrevet, som jeg har skrevet i Langdigtet, det er jo bare for at illustrere det sprog, som ligesom bliver talt,  samtidig med at jeg ligesom henvender mig til en bestemt type mennesker – så er det meget smart at henvende sig til dem med det sprog, som de selv taler. Derfor MIG – JEG.”

(Citatet udskrevet fra videooptagelsen af det samlede Vollsmosearrangement: https://tv.tv2.dk/video/YXZGUjFsSk1OVk9lcFRGWm83T1FJQ3FSNnluN19JV2g

Vi vil gerne rette en stor tak til begge fonde, Undervisningsministeriet og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig for deres støtte.

Hjemmesiden er optimeret til nyeste version af følgende browsere: Chrome, Firefox, Safari og Edge.