Download PDF

Om multietnolekt

Multietnolekt er et sprog som er knyttet til sprogbrugere, som er vokset op i etnisk blandede, flersprogede miljøer, hvor dansk er det fælles sprog. Det opstår i mødet mellem dansk og to eller flere andre sprog og adskiller sig således fra etnolekter, der opstår i mødet mellem dansk og ét andet sprog. Det er en sprogstil som især forekommer blandt unge i de større danske byer, hvor koncentrationen af unge med anden etnisk baggrund end dansk er størst, og det tales også af nogle etnisk danske unge, som færdes i de blandede, flersprogede miljøer. Multietnolekt omtales også som f.eks. perkerdansk, araberslang, dönerdansk, sort dansk og wallahsprog.

Karakteristika
– flere ord med fælleskøn, for eksempel ’den der projekt’, ’den der blad’.
– flere sætninger med ligefrem ordstilling, for eksempel ’efter den der tur, jeg tænker bare på fest og damer’.
– inddragelse af ord fra andre sprog end dansk, især arabisk, tyrkisk og engelsk.
– stor brug af slang- og bandeord, men uden at de tillægges særlig vægt.
– anderledes udtale, for eksempel vokalforkortelse og anderledes stød, tryk og intonation.

Ordet wallah

Ordet wallah har de seneste 10-15 år vundet stor udbredelse, især blandt unge i storbyerne. Ordet har arabisk oprindelse og bruges i flere arabiske sprog samt tyrkisk – og nu også i en række europæiske sprog. Ordet er en sammentrækning af de arabiske ord ’wehyat Allah’, som betyder ’Jeg sværger ved Allah’. I dag bruges wallah både nderstregende/intensiverende, spørgende og bekræftende.

Kilde: Julie Hardbo Larsen ”Unges sprog. Wallah. Jeg forstår den dansk!” Børn og unge 2012, nr 22. ( http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/A4FA7BEDEA5E9C1FC1257AD9004745A6?opendocument)

Henvisninger til mere materiale om multietnolekt

Man kan læse yderligere om multietnolekt i artikler af sprogforsker Pia Quist.

Pia Quist, Nydansk på Nørrebro, Mål & Mæle nr. 3 november 2000.

Pia Quist, Perkerdansk og Rinkebysvensk, Information fredag d. 3. marts 2006.

Hvis man ønsker at dykke mere ned i de særlige ord og vendinger, som multietnolekt rummer, kan man søge ordforklaringer i Tobias Cadin Borup: Gadedansk ordbog – en håndbog i ghettodansk, Peoples Press 2014.

Nedenstående oversigt stammer fra artiklen på dr.dk ’Eow, YOLO og bizzaz: Ghettodansk har fået sin egen ordbog’  (https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/eow-yolo-og-bizzaz-ghettodansk-har-faaet-sin-egen-ordbog)

Vi vil gerne rette en stor tak til begge fonde, Undervisningsministeriet og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig for deres støtte.

Hjemmesiden er optimeret til nyeste version af følgende browsere: Chrome, Firefox, Safari og Edge.